Záruční podmínky

Případné reklamace vyřizujeme v souladu s právním řádem k vaší spokojenosti individuální dohodou.

Záruční doba

Na zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců na závady výrobního charakteru. V případě, že záruka poskytovaná výrobcem je delší, než zákonná záruka, platí delší záruční doba. Posuzování vad zboží je podle platných právních předpisů, norem a ustanovení, které nejsou v rozporu s platným právním řádem České republiky.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Doklad o koupi slouží zároveň jako záruční list pro pozdější možnou reklamaci.

Při koupi našeho zboží je třeba si uvědomit, že se jedná o bižuterní výrobek. Z toho důvod nelze záruční dobu dle zákona slučovat s životností šperků, respektive s běžným opotřebením.

Záruční lhůta se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (jako např. odření, poškrábání, přetržení nebo jiné mechanické poškození). Práva ze záruky lze uplatnit pouze na závady výrobního charakteru. Za vady zapříčiněné přepravcem nenese prodávající odpovědnost.

Uplatnění reklamace

Reklamaci můžete uplatnit písemně nebo e-mailem na reklamace@choker.cz. Zboží odešlete na naši adresu s oznámením o reklamaci.

Oznámení o reklamaci musí obsahovat důvod reklamace, vaše jméno, adresu, email, telefonní číslo a Fakturu. V souladu s právními předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena opravou zboží, výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny zboží nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění.